Các quy tắc ảnh hưởng đến việc chơi Blackjack 2 bộ bài

Mọi chiến lược Xì dách mà bạn áp dụng cho dù đang chơi chiến lược Xì dách 8 bộ bài, 6 bộ bài, 4 bộ bài hay 2 bộ bài là phải luôn sử dụng ‘chiến lược cơ bản’. Đây là thành phần quan trọng để không chỉ chơi bài xì dách thắng mà còn giảm thiểu thua lỗ. Để biết bạn nên sử dụng chiến lược cơ bản nào, bạn cần hiểu các quy tắc khác nhau được áp dụng cho các bàn chơi Blackjack 2 bộ bài. Và Jbo casino trực tuyến uy tín sẽ giúp bạn hiểu rõ.

Quy tắc nhà cái khi chơi Blackjack 2 bộ bài

Blackjack 2 bộ bài
Quy tắc nhà cái khi chơi Blackjack 2 bộ bài

Gần như tất cả các trò chơi ‘Xì dách hai bộ bài’ đều sử dụng quy tắc ‘người chia bài đứng trên 17’ (H17) đề cập đến 17 khó chứ không phải 17 mềm. Vì lợi ích của những người chưa biết, 17 mềm là bất kỳ ván bài nào có tổng điểm là 17 bằng cách sử dụng một Ace là một trong những thẻ. Quân Át đó có thể được tính là 1 hoặc 11. Ví dụ: A-6, A-4-2 hoặc A-3-3 đều là các quân 17 mềm.

Soft 17 được tính là 11 trên các bàn Blackjack sử dụng quy tắc H17, và như vậy, người chia bài hoàn toàn có quyền đánh tổng số 11. Mặt khác, nếu quy tắc của bàn quy định rằng người chia bài phải ‘đứng trên tất cả 17 giây’ hoặc ‘người chia bài đứng trên 17 mềm’ (S17), thì bạn thật may mắn vì quy tắc này có lợi cho bạn.

Tách bài

Khi nói đến việc chọn các biểu đồ chiến lược cơ bản, chỉ cần biết liệu bạn có thể tăng gấp đôi sau khi chia tách hay không.

  • Cho phép tăng gấp đôi sau khi chia tách (DAS)
  • Không tăng gấp đôi sau khi chia tách (NDAS)

Tăng gấp đôi và đầu hàng khi chơi Blackjack 2 bộ bài

Blackjack 2 bộ bài
Tăng gấp đôi và đầu hàng khi chơi Blackjack 2 bộ bài

Có một vài quy tắc blackjack khác mà bạn có thể cần phải điều chỉnh chiến lược cơ bản của mình. Bạn có thể tìm thấy các biểu đồ chiến lược cơ bản cụ thể cho chiến lược blackjack 2 cỗ bài hoặc biểu đồ chiến lược cơ bản Double Deck Blackjack, H17, NDAS của bạn sẽ bao gồm các điều chỉnh/lựa chọn thay thế cho các tình huống bên dưới. Đảm bảo rằng trước khi chơi, bạn hiểu những điều chỉnh này ảnh hưởng như thế nào đến trò chơi hai bộ bài của bạn hoặc bất kỳ trò chơi xì dách nào về vấn đề đó.

  • DOA = Được phép nhân đôi trên bất kỳ hai thẻ đầu tiên nào
  • D10 = Giảm gấp đôi chỉ trên tổng số 10 hoặc 11
  • RSA = Cho phép tách lại quân Át
  • ESR = Đầu hàng sớm
  • LSR = Đầu hàng muộn